top of page

Firma ABRAXAS Olgierd Jeremiasz obecna jest na rynku od 2003 roku specjalizując się w biznesie branży energetycznej i badawczo-rozwojowej. ABRAXAS aktywnie działa na styku świata polskiej nauki i biznesu, kojarząc podmioty gospodarcze branży energetycznej z jednostkami naukowymi. Firma posiada doświadczony zespół badawczy a prowadzone prace skupiają się na badaniach o dużym potencjale aplikacyjnym i rynkowym.

Firma Abraxas Olgierd Jeremiasz realizuje projekt „Materiały termoprzewodzące nowej generacji do zastosowań w elektronice”. Materiały te oparte będą na kompozycji grafen-nanosrebro. Dzięki temu zawdzięczać będą one unikalne właściwości przewodzenia ciepła. Wysokosprawne materiały umożliwią producentom sprzętu elektronicznego dalszą miniaturyzację opartą na możliwości ograniczania styku urządzenia z elementem chłodniczym.

 

Projekt realizowany w ramach programu INNOCHEM,

Projekt: POIR.01.02.00-00-0009/16


Tytuł: „Materiały termoprzewodzące nowej generacji do zastosowań w elektronice”

Wartość projektu: 5 577 728,00 zł

Wkład funduszy europejskich: 4 127 515,20 zł

Firma Abraxas Olgierd Jeremiasz zrealizowała projekt, którego przedmiotem było opracowanie technologii wytwarzania past opartych na nanosrebrze w skali demonstracyjnej - pasty SilverCon. Podstawowym elementem Projektu była technologia past przewodzących opartych na nanoproszku srebra, wpisująca się swoim typem w obszar nanotechnologii.

Projekt realizowany w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego
Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+

pt. „Pasty na bazie nanoproszków srebra do zastosowań w elektronice i elektroenergetyce”

Projekty B+R

Firma ABRAXAS rozpoczyna realizacje projektu „Materiały termoprzewodzące nowej generacji do zastosowań w elektronice”. Materiały te oparte będą na kompozycji grafen-nanosrebro zawieszonej w różnych mediach. Dzięki temu zawdzięczać będą one unikalne właściwości przewodzenia ciepła.

Materiały TIM odgrywają kluczową rolę w bezawaryjnym i efektywnym działaniu elementów nagrzewających się - mikroprocesorów, diod, laserów. Wysokosprawne materiały umożliwią producentom sprzętu elektronicznego dalszą miniaturyzację opartą na możliwości ograniczania styku urządzenia z elementem chłodniczym.

Firma ABRAXAS zrealizowała projekt, którego przedmiotem jest opracowanie technologii wytwarzania past opartych na nanosrebrze w skali demonstracyjnej - pasty SilverCon. Podstawowym elementem Projektu była technologia past przewodzących opartych na nanoproszku srebra, wpisująca się swoim typem w obszar nanotechnologii. Ogromne zainteresowanie nanotechnologią, obserwowane w ostatniej dekadzie, stanowi o wysokim potencjale rynkowym opracowywanego rozwiązania. Nanomateriał, w tym proszki srebra o wymiarach cząstek poniżej 100 nm, przejawiają nowe, specyficzne właściwości  fizykochemiczne; mechaniczne, optyczne, elektryczne, magnetyczne czy też katalityczne. Produkty opracowana w ramach projektu dostępne są na stronie

Kontakt:

Abraxas Olgierd Jeremiasz

ul. Piaskowa 27

44-300 Wodzisław Śląski

tel/fax: 667 157 852

email: abraxas@abraxas.com.pl

Dziękujemy! Wiadomość wysłana.

bottom of page